Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer dùng để làm gì?

Mình đang làm về 1 dự án mà ở đấy vận dụng Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer thu thâp được từ thiết bị di động để phục vụ cho Machine Learning. Là dân mới bắt đầu làm việc với những loại dữ liệu này, mình thấy khá lơ mơ về 3 loại sensor data trên. Vì thế, mình viết bài viết này hy vọng sẽ giúp đưa ra cái nhìn rõ hơn về sự giống và khác nhau, và tính ứng dụng của từng loại sensor.

Nhìn về mặt tổng quát, Accelerometer, Gyroscope và Magnetometer là 3 loại raw sensor data chính được thu thập từ điện thoại. Bài viết này, đầu tiên, mình…